Brain gym za otroke
Za otroke vseh starosti in sposobnosti
Učenje z gibanjem
Posebej primerno zgodnji razvoj in vse posebne izzive v razvoju in učenju
Brain gym za učitelje
utrjujte temelje za učenje in spodbujajte naravno učenje
Brain gym za starše
pomagajte svojim otrokom napredovati v pozornosti in organizaciji ter podprite uspešno učenje
Previous slide
Next slide

Kaj je Brain Gym?

Brain Gym je samo ena od poti Edukacijske kineziologije, kjer z gibanjem vodimo k cilju. Enostavno: to so vaje za učenje, ki ne učijo, ampak podprejo sposobnosti in pripravljenost za učenje.

“Brain gym je sistem preprostih gibanj telesa s katerimi povežemo celotne možgane z namenom, da bi spodbudili učenje in gradili samopodobo.” (C. Koester v priročniku za Brain gym 170)

“Ko sva začela potovati in skupaj učiti (Brain gym), sva spoznala, da bi lahko učencem dala možnost samostojne rabe v prihodnosti, če bi jih naučila prepoznavati in ponotranjiti darove in sposobnosti, ki jih potrebujejo za lastno učenje. Ugotovila sva, da lahko ponudiva sistem za učenje, ki lahko brez odvisnosti od drugih pripomočkov in tehnologije za učenje uporabi le roke, srce, mišljenje in gibanje. Namenila sva se pomagati ljudem, da bi v tem hitro-spreminjajočem-se svetu senzomotorično trdnost uporabili za gradnjo pozitivnih življenjskih izkušenj.” (Paul in Gail Dennison v uvodu knjige Brain Gym za učitelje.)

IMG-1944

MOJCA VILFAN

20 let poučevanja otrok z najrazličnejšimi spretnostmi

Kot profesorica razrednega pouka in defektologije, učiteljica svetnica, imam 20 let izkušenj dela z otroci v različnih razredih/oddelkih in individualnem delu. Največji izziv je bilo iskanje novih poti tam, kjer po ustaljeni poti ni šlo. Ponavadi nam je nove poti odprlo gibanje in delovanje vseh čutov.

Izkušnje sem si nabirala v razredih ter mobilni službi v večinskih osnovnih šolah in vrtcih, v oddelkih z nižjim in enakovrednim izobrazbenim standardom, z običajnim in prilagojenim izvajanjem po programu za avtizem, govorno-jezikovne motnje, gluhe in naglušne …

Da rek o ‘bosi kovačevi kobili’ ne bi zares veljal, so tudi moje izkušnje s tega področja z mojimi domačimi bogate.

Ves čas pa sem po svetu in doma radovedno nabirala nova znanja in kompetence s področja otrok s posebnimi izzivi, posebej avtizma, zgodnjega razvoja, opismenjevanja in gibanja iz različnih sistemov:

 • Edu-K
 • Brain Gym
 • Movement Based Learning
 • Rhytmic Movement Training International
 • Bal-A-Vis-X
 • MNRI
 • Brain Dance
 • Movement And Learning

LIcencirana učiteljica in svetovalka učenja z gibanjem

Leta 2019, kot tretja v Evropi in deveta na svetu, pridobila licenco za poučevanje Brain gyma za otroke s posebnimi potrebami in se učila od avtorice programa Cecilie Koester v sistemih MBL in Edu-K, ki je oblikovala poseben sistem Gradniki gibanja – vaje za učenje za nevrorazlične vseh spretnosti.

Sem ena od mnogih učiteljev Učenja z gibanjem in Gradnikov gibanja, ki vsebine in gibanja stalno uporablja pri delu z otroci z različnimi izzivi na področju razvoja in učenja ter vodim nove učitelje k licenciranju.

Vaje za učenje postajajo del vsakodnevne rutine v marsikateri šoli in vrtcu v Sloveniji.

licencirana učiteljica in svetovalka brain gym

Učiteljica licenčnih seminarjev v okviru Edu-K Foundation/Brain Gym International:

 • Brain Gym 101: Poiščimo ravnotežje v vsakdanjem življenju
 • Brain gym 105/Double Doodle Play: Odkrivamo svet s celimi možgani
 • Brain gym 201: Optimalna organizacija možganov
 • Brain Gym 170: Brain gym za otroke s posebnimi potrebami.
 • Brain gym 104: 26 dejavnosti Brain gyma
 • Brain gym 110: Licenčni seminar za priobitev naziva Brain Gym Facilitator

Pridobivam pa še več kompetenc za izvajanje končnih izobraževanj za pridobivanje licenc.

Svetovalka otrokom in odraslim, ki z veseljem ob uporabi gibanja  v individualni praksi izvaja bogata uravnoteženja, ki spreminjajo ne le način učenja pač pa življenja. Učenje z gibanjem postane naraven vsakdanji način učenja. Ker otroci začutijo pozitivne učinke, ‘vaje za učenje’ začnejo samostojno uporabljati vsak dan.

Ker Brain gym ni koristen le za otroke, ampak tudi za odrasle, je delo s starši, ki v gibanju najdejo podporo zase poseben užitek.

Imate v življenju izzive s katerimi se želite soočiti in se usmeriti v doseganje svojih ciljev? Želite spodbude in moči za novo pot ali bogatenje obstoječe? Poglobljena uravnoteženja is sitema Brain gym ali delčki iz sistemov učenja z gibanjem vam pokažejo nove poti.

individualno vodenje otrok s posebnimi izzivi

 • avtizem
 • disleksija, dis…
 • gibanje
 • komunikacija in govor
 • vedenje in čustva
 • pozornost
 • učni izzivi: branje, pisanje, računanje
 • senzorični izzivi
 • motivacija

Celosten, razvojno naravnan pristop k otroku in družini s kombinirano uporabo vseh znanj različnih sistemov učenja z gibanjem in sodobnih praks specialne pedagogike z enim namenom: zbuditi naravno radovednost, ki zbudi učenje in učenje podpreti.

Otroci po uri vprašajo, kdaj se spet lahko pridejo igrat, saj intenzivno delo ‘zavijem’ v igro in gibanje ter pristopim tako, da se otrok odpre in radovedno sodeluje. Izhajamo iz močnih področij, ki okrepijo šibke. Okrepimo učenje. Tudi najmlajši takoj začutijo koristi in to jih motivira. Starše naučim preprostih dejavnosti, ki jih skupaj z otrokom izvajajo doma in tako utrjujejo zastavljeno pot in nabirajo orodje, ki ga bodo samostojno pri sebi in svojem otroku lahko uporabljali v prihodnosti in s tem stalno krepili svoje sposobnsti in pripravljenost na učenje in življenje.

Delamo majhne, a pomembne in očitne korake, ko se ne le soočamo s posebnimi izzivi, ampak spreminjamo življenja. Izhajamo iz naravnega učenja in zakonitosti razvoja. Z gibanjem podpremo temelje za učenje s spodbudo senzomotoričnega razvoja. In kjer ne najdemo poti, ustvarimo novo.

Sami lahko kasneje uporabljate vaje za učenje kot vseživljenjsko orodje za doseganje uspehov.