SEMINAR MBL-TT:
UČITELJSKI LICENČNI SEMInaR za gradnike gibanja

To je napredni seminar v okviru izobraževanja Učenje z gibanjem/Movement Based Lerning, ki je eden od sistemov pod okriljem Breakthroughs International in se po zaključenem seminarju in opravljenih obveznostih zaključi s pridobljeno licenco učitelja/svetovalca Gradnikov gibanja. Pridobljena licenca omogoča začetek profesionalnega dela učitelja in/ali svetovalca z orodjem MBL:

– poučevanje seminarja MBL 101 – Gradniki gibanja v obsegu 8-12 ur in

– profesionalnega svetovanja z rabo Gradnikov gibanja v svoji praksi.

Pogoji za pridobitev licence učitelja/svetovalca Gradnikov gibanja

  • Brain Gym 170 (32 ur)
  • seminar MBL101- Gradniki gibanja (8 ur)

 

Mednarodne certifikate o obeh opravljenih seminarjih skenirane oddajte pred izvedbo seminarja v spletno učilnico.

Po zaključenem seminarju MBL-TT, pred pridobitvijo licence, kandidat najkasneje 3 mesece po končanem seminarju odda še:

– zapisane študije primera za vse Gradnike gibanja

– video posnetke izvedbe vseh Gradnikov gibanja

Pred prvo samostojno izvedbo seminarja Gradniki gibanja kandidat vsaj enkrat semianr poučuje v parus kolegom, licenciranim Učiteljem/svetovalcem Gradnikov gibanja.

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja MBL (Movement Based Learning)

Seminar MBL-TT: Učiteljski seminar za pridobitev mednarodne licence Učitelj/Svetovalec Gradnikov gibanja (16 ur)

zaključni seminar za pridobitev licence Učitelj/Svetovalec Gradnikov gibanja

Pogoj za udeležbo na seminarju je izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence, licenca je veljavna ob izpolnjevanju pogojev in članstvu v mednarodni fundaciji MBL International/Breakthroughs International

pogoji za udeležbo

seminar Brain Gym 170 (32 ur)
seminar MBL101- Gradniki gibanja (8 ur)
Zgornjih 2 seminarjev se udeležite v poljubnem zaporedju.
Po zaključnem seminarju je, preden dobite licenco, potrebno izdelati študije primerov in posnetke za vse aktivnosti in končati mentoriranje.

Mojca Vilfan

450 eur (prijava in celotno plačilo do ...), kasneje 495 eur

Kotizacija zajema 16 urni seminar, mentoriranje ter enkratni pregled študij primera in posnetkov, potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku ter uradni certifikat BTI-MBL.

cart

PRIJAVA