SEMINAR BRAIN GYM 105:
DOUBLE DOODLE PLAY

Naučili se bomo, kako prečkanje vidne/kinestetične sredine, uporaba obeh očes za delo v sredinskem polju, ponotranjenje zgodnjih faz razvoja, prostorska orientacija in zaznavanje globine ter lastno zavedanje v povezavi z gibanjem in tipanjem vplivajo na naše sposobnosti branja, finomotorične spretnosti, kreativnost…

 

Na tem zelo dinamičnem seminarju bomo dobili praktičnih izkušenj in teoretičnih podlag za razvoj najpomembenjših področij V-I dela. Kako z enostavnimi in zabavnimi dejavnostmi poleg motoričnega podpreti tudi kognitivni razvoj ter področji socializacije in čutvovanja.

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 105: Double Doodle Play (8 ur)

dobrodošli vsi, vsak s svojimi izkušnjami

posebej vabljeni vsi vzgojitelji, učitelji, starši (...), ki vas zanima širok pogled na otrokov razvoj in spretnosti, ki jih je potrebno razviti za usklajeno delovanje na ploskvi in uspeh pri pomembnih šolskih spretnostih, npr. branju, pisanju ...

priročnik za seminar v slovenskem jeziku

130 eur

Kotizacija zajema 8 urni seminar, gradivo, raznovrstne pripomočke za delo na seminarju, uradni certifikat ter potrdilo v slovenskem jeziku, ki ga zaposleni v V-I uporabite pri napredovanju.

Ptuj

12. 11. 2022, 9.00-17. ure

cart