SEMINAR BRAIN GYM 201: OPTIMALNA ORGANIZACIJA MOŽGANOV

Seminar Brain Gym® 201 je osnovni seminar na drugi stopnji lecenčnega izobraževanja v okviru Edu-K, zato je pred njim potrebno končati vsaj osnovni semianr na prvi stopnji, Brain GYm 101. Na njem nadgradimoosnovno znanje in ga obogatimo z novimi orodji in širšim pogledom na učenje.

S tem seminarjem se naučite samostojno uporabljati osnovne postopke za uravnoteženje in vse vaje BG201 in vse to povežete z vsebinami BG101.

Za pridobitev licence učitelj/svetovalec se je tega seminarja obvezno potrebno udeležiti.

Prosta mesta na seminarju
SKUPINA SE POLNI ...

Licenčni seminar na drugi stopnji v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 201 (16 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključen seminar Brain Gym 101: odkrivanje ravnotežja v vsakdanjem življenju

Zaželen pogoj je tudi, da ste v praksi uporabljali uravnoteženja BG101 in s tem utrdili postopke in orodja v praksi, da jih boste na tem seminarju laže nadgradili.

gradivo za seminar BG 201 v slovenskem jeziku

dobite tudi nekaj dodatnega gradiva za delo

280 eur

Kotizacija zajema 16 urni seminar, gradivo, ter potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku in uradni certifikat BTI Cena za ponovno udeležbo na seminarju je nižja (182 EUR). Višja cena velja za prijave po roku zgodnje prijave.

Brezje na Gorenjskem

13. - 14. 4. 2024, vsak dan od 9. - 17 ure

PRIJAVA

V sistemu Brain Gym izobraževanj spodbujamo ponovno udeležbo na istem seminarju, saj to omogoča bogato nadgradnjo, zato za ponovno udeležbo ponujamo nižjo ceno.