SEMINAR BRAIN GYM 301:
poglobljen seminar, sedem dimenzij inteligence

To je napredni seminar na tretji stopnji izobraževanja v okviru Edu-K/BTI, zato potrebujete predznanje s prvih dveh stopenj izobraževanja in  izkušnje uporabe postopkov uravnoteženja.

Pred seminarjem je potrebno izdelati 4 študije primerov (petstopenjski proces z opazovanji) s seminarja Brain Gym 101 ter se udeležiti obeh osnovnih seminarjev na prvih dveh stopnjah (BG101 in BG201) in vsaj 1. modula seminarja Z dotikom do zdravja/Touch For Health

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 301: Edu-K In Depth, Seven Dimensions of Intelligence (32 ur)

pogoji za udeležbo

seminar Brain Gym 101 (24 ur)
seminar Brain Gym 201 (16 ur)
seminar Z dotikom do zdravja, modul 1
izdelane 4 študije primerov (izberite 4 različne postopke iz BG101, v slovenščini, oddajte pred izvedbo seminarja)

Kay McCarroll in Mojca Vilfan

Priročnik za seminar bo v angleškem jeziku s slovenskim dodatnim gradivom. Seminar bo v slovenščini ali delno v angleščini z možnostjo prevoda.

540 eur

Kotizacija zajema 32 urni seminar, priročnik, pregled študij primera, potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku, uradni certifikat BTi.

Brezje na Gorenjskem

24. - 27. 10. 2022, intenziven 4-dnevni seminar