SEMINAR BRAIN GYM 301:
poglobljen seminar, sedem dimenzij inteligence

To je napredni seminar na tretji stopnji izobraževanja v okviru Edu-K/BTI, zato potrebujete predznanje s prvih dveh stopenj izobraževanja in  izkušnje uporabe postopkov uravnoteženja.

Pred seminarjem je potrebno izdelati 4 študije primerov (4 različni petstopenjski procesi z opazovanji) s seminarja Brain Gym 101 ter se udeležiti seminarja na prvi stopnji (BG101) in vsaj 1. modula seminarja Z dotikom do zdravja/Touch For Health.

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 301: Edu-K In Depth, Seven Dimensions of Intelligence (32 ur)

pogoji za udeležbo

seminar Brain Gym 101 (24 ur)
seminar Z dotikom do zdravja, modul 1
izdelane 4 študije primerov (izberite 4 različne postopke iz BG101, v slovenščini, oddajte pred izvedbo seminarja)

Mojca Vilfan

Seminar bo v celoti izveden v slovenščini. Priročnik za seminar je v angleškem jeziku s slovenskim dodatnim gradivom.

540 eur

Kotizacija zajema 32 urni seminar, priročnik, pregled študij primera, potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku, uradni certifikat BTi.

Cena za ponovno udeležbo na seminarju je nižja: 330 eur (dokažete s potrdilom, uporabite svoj priročnik).

Brezje na Gorenjskem

28. - 29. 9. in 5. - 6. 10. 2024, intenziven 4-dnevni seminar; dvakrat sobota in nedelja

PRIJAVA NA PONOVITEV SEMINARJA

Velja za tiste, ki ste se tega seminarja že udeležili in boste na seminarju uporabili svoj priročnik.