SEMINAR BRAIN GYM 401:
UČITELJSKI LICENČNI SEMInaR

To je napredni seminar na četrti stopnji izobraževanja v okviru Edu-K/BTI, ki se zaključi s pridobljeno licenco učitelja/svetovalca in omogoča začetek profesionalnega dela, zato je potrebno pred tem seminarjem izpolniti vse pogoje za udeležbo: seminarje in študije primera.

Pogoji za pridobitev licence učitelja/svetovalca Brain Gyma in udeležbo na seminarju Brain Gym 401:

  • Brain Gym 101 (dvakrat)
  • Brain gym 201
  • Brain Gym 301
  • 1. modul seminarja Z dotikom do zdravja/Touch For Health
  • izbrani seminarji iz osnovnega kurikuluma izobraževanj BG v skupnem obsegu 16 ur (npr. BG105 (8 h), BG170 (32 h), BG104 (16h), BG110 (24 h), TFH 2 (24 h) …)

 

Mednarodne certifikate o opravljenih seminarjih skenirane oddajte pred izvedbo seminarja v spletno učilnico.

– študije primera za vsa uravnoteženja v Brain Gym 101 (4 uravnoteženjem, ki ste jih oddali na tretji stopnji dodajte še ostale)

– 2 študije primera za dve izbrani (različni uravnoteženji) s seminarja Brain Gym 201

– 2 študije primera za dve izbrani (različni uravnoteženji) s seminarja Brain Gym 301

Študije primera so napisane po petstopenjskem modelu, lahko v slovenskem jeziku in morajo biti oddane teden dni pred izvedbo seminarja v spletno učilnico.

Za vse kandidate je priporočjiva izkušnja uravnoteženja, ki jo prejme pri licenciranem svetovalcu Brain Gym v individualni svetovalni situaciji.

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 401: Učiteljski seminar za pridobitev mednarodne licence Brain Gym učitelj/svetovalec (32 ur)

zaključni seminar za pridobitev licence Brain Gym učitelja/svetovalca

Pogoj za udeležbo na seminarju je izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence, licenca je veljavna ob izpolnjevanju pogojev in članstvu v mednarodni fundaciji Brain Gym International/Breakthroughs International

pogoji za udeležbo

seminar Brain Gym 101 (24 ur)- dvakrat
seminar Brain Gym 201 (16 ur)
seminar Brain Gym 301 (32 ur)
seminar Z dotikom do zdravja, modul 1 (16 ur)
dodatni izbirni seminarji (poljubnih stopenj, skupaj 16 ur)
izdelane študije primerov (v slovenščini, oddane pred izvedbo)

Kay McCarroll in Mojca Vilfan

560 eur (do 10. 7. 2024),
kasneje 620 eur

Kotizacija zajema 32 urni seminar, mentoriranje in pregled študij primera, potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku, uradni certifikat BTi in licenca.

Brezje na Gorenjskem

26. - 29. 10. 2024, intenziven 4-dnevni seminar