SEMINAR BRAIN GYM 401:
UČITELJSKI LICENČNI SEMInaR

To je napredni seminar na tretji stopnji izobraževanja v okviru Edu-K/BTI, zato potrebujete predznanje s prvih dveh stopenj izobraževanja in  izkušnje uporabe postopkov uravnoteženja.

 

Pred seminarjem je potrebno izdelati 4 študije primerov s seminarja Brain Gym 101 ter se udeležiti obeh osnovnih seminarjev na prvih dveh stopnjah (BG101 in BG201) in vsaj 1. modula seminarja Z dotikom do zdravja/Touch For Health

Prosta mesta na seminarju
ODPRTE PRIJAVE

licenčni seminar v okviru izobraževanja BTi

Brain Gym 401: Učiteljski semianr za pridobitev licence Brain Gym učitelj/svetovalec (32 ur)

zaključni seminar za pridobitev licence Brain Gym učitelja/svetovalca

Pogoj za udeležbo na semianrju je izpolnjevanje pogojev za pridobitev leicence

pogoji za udeležbo

seminar Brain Gym 101 (24 ur)-dvakrat
seminar Brain Gym 201 (16 ur)
seminar Brain Gym 303 (32 ur)
seminar Z dotikom do zdravja, modul 1 (16 ur)
dodatni izbirni seminarji (skupaj 16 ur)
izdelane študije primerov (BG101, v slovenščini, oddane pred izvedbo)

Kay McCarroll in Mojca Vilfan

540 eur (do 25. 6. 2022),
kasneje 560 eur

Kotizacija zajema 32 urni seminar, mentoriranje in pregled študij primera, potrdilo o udeležbi v slovenskem jeziku, uradni certifikat BTi in licenca.

Brezje na Gorenjskem

28. - 31. 10. 2022, intenziven 4-dnevni seminar