Brain Gym seminarji
delavnice
licence

Brain Gym 110

Seminar za pridobitev licence Usmerjevalca gibanj Brain Gyma

17. - 19. 8. 2021

Brain Gym 301

Poglobljen seminar v Edu-K; Sedem dimenzij inteligence

Seminar na tretji stopnji izobraževanja.

28. - 31. 10. 2021

Izberite Brain gym izobraževanje zase:

Pri odjavi zaradi višje sile lahko vplačano akontacijo prenesete na naslednjo izvedbo.
Število mest na seminarjih je omejeno. Seminarji bodo izvedeni ob zadostnem številu prijav in ustreznih epidemioloških pogojih.

Zaradi velikega zanimanja bomo tokrat seminar izvedli na Ptuju!!!

obseg: 8 ur, kotizacija: 130 EUR • Inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 41 strani

Je moj otrok ali moji učenci v razredu res pripravljen na šolsko delo? Ima razvite temeljne spretnosti za sproščeno in uspešno delo v šoli? Si želim idej, kako otroka v predšolskem obdobju podpirati v razvoju osnovnih spretnosti za gibanje in učenje?

 • Na seminarju spoznamo in konkretno preskusimo kako sproščeno delo v sredinskem polju, ponotranjenje zgodnjih faz razvoja, prostorska orientacija in zaznavanje globine ter lastno zavedanje v povezavi z gibanjem in ostalimi čutili vplivajo na naše sposobnosti branja, pisanja, kreativnosti …
 • Ideje za najmlajše ter spodbude za delo v vrtcu, šoli ali doma.
 • Konkretne ideje, kako povečati usmerjeno gibanje v razredu ali skupini.

 

Seminar bomo izvedli  v živo. Po aktivni udeležbi na celotnem seminarju, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na 8-urnem izobraževanju (ki ga lahko uporabijo za napredovanje v sistemu napredovanja v V-I) in originalen certifikat BTi. Seminar je eden od licenčnih seminarjev v okviru Brain Gym International in je lahko eden od seminarjev za pridobitev licence učitelja/svetovalca.

seminar DDP pdf             

PRIJAVA

Ste se morda seminarja že udeležili, pa veste, da bi z veseljem znanja in izkušnje s prvega obiska dopolnili ali pa ste se prvič seminarja udeležili online, pa bi radi tudi izkušnjo v živo? Cena za ponovitev je  nižja. Na seminarju boste uporabili priročik s prve udeležbe.

PRIJAVA NA PONOVITEV SEMINARJA

IZVEDBA POTRJENA, SKUPINA POLNA.

S tem seminarjem postanete Licencirani usmerjevalec Brain Gyma in lahko učite 16-urni seminar Brain Gym® 104 ter izvajate delavnice  v obsegu do 6 ur.

Idealno za učitelje, vzgojitelje in druge strokovnjake, ki Brain Gym uporabljajo v svoji praksi, pa bi svojo dobro izkušnjo uporabe gibalnih dejavnosti radi posredovali naprej ali pa za tiste, ki si želite pridobiti licenco učitelja/svetovalca Brain Gyma, pa vam to predstavlja prvi korak v profesionalni rabi.

obseg: 24 ur , kotizacija: 420 EUR, inštruktorica: Mojca Vilfan • slovensko gradivo 13. – 15. 5. 2022

Pogoji za udeležbo:

 • seminar Brain Gym 101
 • seminar Brain Gym 104
 • 26 študij primera (oddane do 5.5. 2022)

VEČ O SEMINARJU BRAIN GYM 110

INFORMATIVNA PRIJAVA

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 5.5.2022. Toje tudi rok za oddajo pisnih študij primera.

obseg: 16 ur, kotizacija: 240 EUR do 8. 2. 2022, kasneje 260 EUR • Inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 58 strani

Kako mi poznavanje dominant nega profila pomaga k uspešnejšemu učenju? Kako mi poznavanje dominantnega profila drugih pomaga pri razumevanju njihovega učenja?
Seminar, na katerem res odkriješ pravi pomen Brain Gyma® in dodaš še veliko novega.

pdf

PRIJAVA

Licenčni seminarji so kompleksni in pripravljeni za nadgradnjo naših predhodnih znanj in izkušenj. Vsak od seminarjev je pripravljen tako, da kadarkoli se ga udeležimo ponovno nadgradimo znanje in izkušnje s prejšnjega obiska istega seminarja. Obisk istega seminarja je priporočljiv, nikakor obvezen. Enkratna udeležba na BG201 pa je pogoj za pridobitev licence inštruktorja/svetovalca in za udeležbo vseh seminarjev na 2. stopnji izobraževanja ter nadaljevanje na 3. stopnjo.

PRIJAVA NA PONOVITEV SEMINARJA

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.

obseg: 32 ur , kotizacija:zgodnja prijava (do 25. 6. 2022) 520 EUR, kasneje 560 EUR, učiteljici: Kay McCarroll in Mojca Vilfan • priročnik: 132 strani v angleščini

Seminar na tretji stopnji izobraževanja v okviru Edu-K, obvezen za pridobitev licence Brain gym učitelja/svetovalca.

Pogoji za udeležbo:

 • seminar Brain gym 101, 4 študije primera (v slovenščini, oddane pred izvedbo)
 • seminar Brain Gym 201
 • Seminar Z dotikom do zdravja, modul 1

VEČ O SEMINARJU BRAIN GYM 301

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.
 

obseg: 32 ur , kotizacija: zgodnja prijava (do 25. 6. 2022) 580 EUR, kasneje: 610 EUR, učiteljici: Kay McCarroll in Mojca Vilfan •

Seminar na četrti stopnji izobraževanja v okviru Edu-K, zaključni seminar za pridobitev licence Brain Gym učitelja/svetovalca. Pred seminarjem je potrebno izpolniti vse zahteve potrebne za pridobitev licence (študije primera, predhodni seminarji).

Gradivo in seminar bosta izvedena v angleškem jeziku z možnostjo prevajanja.

Več podrobnosti sledi.

VEČ O SEMINARJU BRAIN GYM 401

PRIJAVA

 
Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.
 

obseg: 24 ur , kotizacija: 350 EUR, inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 100 strani

Osnovni seminar na prvi stopnji izobraževanja v Edu-K. Izhodišče za vsa nadaljnja izobraževanja in pridobivanje licence. Praktičen seminar, ki zajame vso teoretično podlago, pa tudi poglobljene postopke in 26 vaj, ki omogočajo poglobljeno individualno delo z drugimi ali delo na sebi. Primeren za starše, strokovne delavce v šolah, vrtcih, centrih, pa tudi za posameznike, ki si želijo pridobiti orodij za osebno rast. Konkretne ideje za gibanje v razredu ali skupini, pa tudi doma ali na delovnem mestu.

Ob petkih seminar vedno začnemo popoldne, ob 15. uri.

Seminar bomo izvedli ob upoštevanju vseh trenutnih priporočil in odlokov. Če ne bo mogoča izvedba v živo, bomo seminar izvedli online preko ZOOMa.

pdf         

VEČ O SEMINARJU BRAIN GYM 101

 

Za pridobitev licence učitelja/svetovalca je potrebno ta seminar narediti dvakrat. Cena za ponovitev je drugič nižja.

INFORMATIVNA PRIJAVA

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.

obseg: 16 ur, kotizacija: 230 EUR • Inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 135 strani

Seminar, namenjen vsem, ki se želite naučiti vseh vaj Brain Gyma, njihovih različic in uporabe v vsakdanu. Seminar ne zajame zapletenih postopkov. Vse naučeno lahko takoj uporabite in spodbujate gibanje v razredu, skupini ali doma, izobraževanje pa nadaljujete v smeri Brain Gym Facilitator/Usmerjevalec gibanj Brain Gym.

seminar BG104pdf

INFORMATIVNA PRIJAVA

Seminar bo izveden jeseni 2022, lahko oddate informativno prijavo in boste obveščeni, ko bo razpisan.

PRIJAVA

Cena za ponovitev je drugič nižja. Prijava, če se seminarja udeležujete ponovno.

PRIJAVA NA PONOVITEV SEMINARJA

obseg: 8 ur , kotizacija: 130 EUR • Inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 76 strani

Brain Gym za otroke različnih sposobnosti; praktičen, namenjen staršem in strokovnim delavcem, ki potrebujejo orodja za spodbujanje naravnega učenja … avtorice programa Movement Based Learning Cecilie Koester)

Posebej primerno, ko želimo podpreti temelje za učenje, ki smo jih oblikovali v najzgodnejšem otroštvu in so osnova za naravno učenje ter za tiste, ki  opažajo upočasnjen razvoj ali upad gibalnih spretnosti in usklajenega delovanja telesa. Uporabno v praksi, ko bi radi spodbudili usklajeno gibanje v razredu, skupini ali doma in tako podprli sproščeno življenje in učenje na višjih nivojih.

Spletna stran sistema MBL z več informacijami o avtorici in programu

Seminar bomo izvedli ob upoštevanju vseh trenutnih priporočil in odlokov. Če ne bo mogoča izvedba v živo, bomo seminar izvedli online preko ZOOMa.

Gradniki gibanja

VEČ O SEMINARJU GRADNIKI GIBANJA

 

Za pridobitev licence učitelja MBL je potrebno ta seminar narediti dvakrat. Cena za ponovitev je drugič nižja. Prijava, če se seminarja udeležujete ponovno.

INFORMATIVNA PRIJAVA

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.

obseg: 32 ur (2×16 ur), kotizacija: 480 EUR do 8. 2. 2022, kasneje 520 EUR, inštruktorica: Mojca Vilfan • priročnik: 154 strani • Brezje

IZVEDBA POTRJENA, POLNIMO ZADNJA MESTA.

Edinstven sistem, kombinacija osnovnega Brain Gyma in Gradnikov gibanja, ki nas uči natančnega opazovanja otrok in tega, kako za vsakega otroka ali odraslega pripraviti spodbuden prostor v katerem bo lahko napredoval. Zakladnica postopkov in pristopov za vsakega starša, učitelja, vzgojitelja, svetovalca … Ideje za tiste, ki se vam je zdelo, da zaradi omejenih spretnosti otrok težko spodbujate gibanje v skupini ali uporabljate postopke in vaje Brain Gyma.

Seminar bomo izvedli v živo na Brezjah po vseh aktualnih priporočilih v trenutni situaciji.

   

Spletna stran sistema MBL z več informacijami o avtorici in programu

pdf    

Rok za prijavo in njeno potrditev s plačilom akontacije (ali poslano naročilnico) je 10 dni pred izvedbo vsakega seminarja. Po tem datumu se kotizacija poviša za 10%.

INFORMATIVNA PRIJAVA

obseg: 24 ur (začnemo petek popoldne), kotizacija: 405 EUR, inštruktorica: Dr. Neja Zupan • obsežen priročnik v slovenščini

Seminar je licenčni seminar v okviru mednarodnega sistema Touch For Health. V slovenščini ga bo izvajala licencirana učiteljica z mednarodno licenco Dr. Neja Zupan.

Seminar nam da osnovno in zelo dragoceno orodje za skrb za lastno zdravje in nam odpira nove poti in novo razumevanje delovanja našega telesa in skrbi za zdravje. Seminar je obvezen seminar za pridobitev licence BG učitelja/svetovalca in se ga je treba udeležiti pred seminarjem na tretji stopnji izobraževanja BTI – Poglobljen seminar BG, Sedem dimenzij inteligentnosti.

Informativna prijava

obseg: 8 ur, kotizacija: 100 EUR, inštruktorica: Mojca Vilfan

Kako lahko starši, učitelji, vzgojitelji … učinkovit sistem Brain Gym® preprosto uporabijo pri vsakodnevnih izzivih doma ali v razredu. Enostavni primeri in različice dejavnosti, ki temeljijo na teoriji Edu-K in moji dolgoletni praksi uporabe sistema v razredih in oddelkih otrok različnih starosti in sposobnosti in jih lahko odnesete direktno vašim otrokom … ali pa jih kadarkoli uporabite samo zase.
Ker je bil Brain gym ustvarjen za učitelje in vzgojitelje, da bi lahko vsakodnevno v praksi podpirali učenje svojih otrok.

Informativna prijava

Za zaključene skupine in kolektive izvajam večino gornjih enodnevnih seminarjev, lahko pa se v skladu z vašimi željami, potrebami in aktualnimi dogodki dogovorimo za seminar, predavanje ali delavnice s področja Učenja z gibanjem, razvoja in posebnih izzivov v razvoju in učenju.

Primeri izobraževanj, prilagojenih raličnim starostnim skupinam:

 • Z gibanjem spodbujamo učenje
 • Avtizem
 • hiperaktivnost
 • uvodna Brain gym delavnice
 • Brain Gym in učenje z gibanjem proti stresu.
 • Spodbuda in podpora v razvoju porajajoče se pismenosti in senzomotorične integracije
 • Gibanje-igra-ucenje
 •  Učenje z gibanjem: naravno in sproščeno
 • Od zavedanja telesa do usklajenosti in udobja pri šolskih spretnostih

Če si želite izobraževanja v svojem kraju ali kolektivu, mi sporočite vaše želje.

Bi radi v svoji sredini poudarili, kako pomembno je gibanje za zdrav razvoj in naš vsakdan? Bi radi spoznali nekaj osnovnih zakonitosti in enostavnih dejavnosti, ki jih lahko uporabi vsak in s tem pomembno izboljša kvaliteto svojega življenja?

Če si želite predavanja ali delavnic v svojem kraju, ustanovi, društvu ali kolektivu, mi sporočite vaše želje.

Brezje na Gorenjskem

6. 11. 2021, 9.00-17. ure

Želim si povezavo na posnetek FB predstavitve seminarjev jesen/zima z dne 13. 10. 2021

kako se prijaviti na seminar

če sem SAMOPLAČNIK

NAKUP V TRGOVINI

sledite povezavam in opravite nakup izbranega seminarja v trgovini; prijava postane veljavna ob plačilu AKONTACIJE (ali celotnega zneska); POTRDITE MAIL, da lahko pošiljamo obvestila
Vprašaj več

kako se prijaviti na seminar

če bo plačnik USTANOVA

NAKUP V TRGOVINI

naredite kot zgoraj, a na koncu izberite DIRECT BANK TRANSFER, nič ne plačate, v sporočilo napišete, kdo bo plačnik; PRIJAVA JE POTRJENA, KO DOBIM NAROČILNICO na mail.
Vprašaj več

Pregled: Brain gym izobraževanja

BRAIN GYM LICENCA

Vsako od zgornjih Brain Gym izobraževanj vam da znanja in kompetence, da naučeno uporabljate zase ali pa elemente sistema vključujete v svoje profesionalno delo.

Če si želite sami izvajati Brain Gym izobraževanja ali Brain Gym izvajati profesionalno v svoji praksi, za to potrebujete Brain gym licenco. Sledi par različnih poti do profesionalne rabe sistema. Prosim, da me vprašate o novostih in konkretnih možnostih za pridobitev Brain gym licence v Sloveniji ali tujini na saturn@braingym.si.

Ker je za vsak zaključni seminar pri pridobivanju licence potrebno zagotoviti pogoje/izpolniti zahteve, se za seminar oglasite prej, da jih lahko do seminarja po navodilih dosežete.

Brain gym učitelj ali svetovalec z licenco Brain Gym International

Lahko profesionalno uporablja Brain gym v zasebni praksi in/ali uči seminar Brain gym 101.

Pogoji za pridobitev licence

osnovni seminarji na vseh 4 stopnjah; dvakrat na prvi stopnji (skupaj 128 ur), izbirni seminarji v obsegu 16 ur, seminarji na temo fiziologije in kineziologije (Z dotikom do zdravja,16 ur), študije primerov; obnavljanje licence na 4 leta in članstvo v BTi
vprašaj več

Učitelj in svetovalec Gradnikov gibanja z licenco MBL

Lahko profesionalno uporablja MBL v zasebni praksi in/ali uči seminar Gradniki gibanja.

Pogoji za pridobitev licence

zaključeni seminarji Gradniki gibanja (8 ur), Brain gym 170 (32 ur), MBL Teacher Training (8 ur), ponovitev seminarja Gradniki gibanja (8 ur) ter 7 študij primera in posnetkov; obnavljanje licence na 3 leta
Vprašaj več

Brain gym facilitator z licenco Brain Gym International

Lahko uči seminar Brain gym 104 in krajše uvodne seminarje kjer uči osnovne vaje iz sistema Brain gym.

Pogoji za pridobitev licence

zaključeni seminarji Brain gym 101, Brain gym 104 in Brain gym 110; 26 študij primerov; obnavljanje licence na 4 leta in članstvo v BTi
Vprašaj več
close