IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD SATURN
Kontakt

POSLANSTVO

Izobraževalni zavod Saturn je zasebni zavod, ustanovljen januarja 2020 z naslednjimi cilji:

 • podpreti naravno učenje
 • spodbujati vseživljenjsko učenje otrok, staršev, učiteljev
 • podpirati učenje otrok najrazličnejših spretnosti
 • izdajati strokovno gradivo
 • organizirati dogodke in podpirati organizacijo izobraževanj
 • sodelovati v domačih in mednarodnih projektih s področja sociale in izobraževanja
 • strokovno sodelovati z domačimi in tujimi partnerji
 • omogočati dostopno učno pomoč, delavnice, vodenja tistim, ki pri učenju potrebujejo dodatnih spodbud
 • združevati strokovnjake različnih profilov, ki jih združuje poslanstvo zavoda

NAŠE DELO PO LETIH

Nadaljujemo in bogatimo začeto delo:

 • OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O POMENU NARAVNEGA UČENJA IN VPLIVU STRESA NA UČENJE
 • BREZPLAČNO (ONLINE) SVETOVANJE DRUŽINAM IN OTROKOM V ČASU ŠOLANJA OD DOMA
 • BREZPLAČNE (ONLINE) DELAVNICE ZA STARŠE
 • BREZPLAČNE (ONLINE) DELAVNICE ZA UČITELJE
 • BREZPLAČNE (ONLINE) DELAVNICE ZA OTROKE
 • SOORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA EDU-K
 • STROKOVNO SODELOVANJE Z DRUŠTVI IN ORGANIZACIJAMI
 • PRIPRAVA STROKOVNIH  IZOBRAŽEVANJ (ONLINE) ZA KOLEKTIVE VRTCEV, ŠOL, ZAVODOV
 • ORGANIZACIJA PROJEKTOV IN IZOBRAŽEVANJ V OKVIRU ERASMUS+​
 • SODELOVANJE V NACIONALNIH IN LOKALNIH RAZPISIH ZA IZOBRAŽEVANJE
 • MENTORSTVO ŠTUDENTOM S PODROČJA EDU-K IN MBL
 • IZDAJA PREVODA KNJIGE PAULA IN GAIL DENNISON BRAIN GYM: PRIROČNIK ZA UČITELJE
 • PRIPRAVA IN IZDAJA GRADIV S PODROČJA EDU-K IN MBL.
 • OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O POMENU NARAVNEGA UČENJA IN VPLIVU STRESA NA UČENJE
 • BREZPLAČNO ONLINE SVETOVANJE DRUŽINAM IN OTROKOM V ČASU ŠOLANJA OD DOMA
 • BREZPLAČNE ONLINE DELAVNICE ZA STARŠE
 • BREZPLAČNE ONLINE DELAVNICE ZA UČITELJE
 • BREZPLAČNE ONLINE DELAVNICE ZA OTROKE
 • SOORGANIZACIJA ONLINE IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA EDU-K
 • STROKOVNO SODELOVANJE Z DRUŠTVI IN ORGANIZACIJAMI
 • PRIPRAVA STROKOVNIH  ONLINE IZOBRAŽEVANJ  ZA KOLEKTIVE VRTCEV, ŠOL, ZAVODOV
 • PRIPRAVA PREVODA KNJIGE PAULA IN GAIL DENNISON BRAIN GYM: PRIROČNIK ZA UČITELJE
 • ORGANIZACIJA PROJEKTOV IN IZOBRAŽEVANJ V OKVIRU ERASMUS+​
 • SODELOVANJE V NACIONALNIH RAZPISIH ZA IZOBRAŽEVANJE
 • MENTORSTVO ŠTUDENTOM S PODROČJA EDU-K IN MBL

V letu 2020 smo večino dejavnosti izvedli v sozvočju s ‘Korona situacijo’. Prilagodili smo se delu na daljavo in predvsem preko družbenih omrežij nudili podporo strokovnjakom in laikom, ki so se znašli v novi situaciji. Postavili smo si nove smeri, v katerih lahko nadaljujemo in se hkrati naučili, da ni nič narobe, če se v dani situaciji prilagodimo in naredimo največ, kar je v naši moči.

Še bolj kot prej, so se nam odprle možnosti za povezovanje s strokovnjaki celega sveta. Mednarodni projekti so dobili novo obliko. Na nacionalnih razpisih nismo bili uspešni, a verjamemo, da obstajajo poti, zato nadaljujemo.