Individualno delo

Ali imate učne težave?

Želite individualno terapijo zase ali vašega najbližjega.

Včasih ni treba veliko: že v eni uri se veliko naučimo.

Vaš otrok potrebuje spodbudo, vodenje in podporo na enem ali več področjih v razvoju ali učenju?

Potrebujete konkretna orodja za delo doma ko se pojavijo učne težave?

Želite polno in sproščeno živeti vlogo starša in to uravnotežiti z ostalimi vlogami odraslih?

Ste opazili, da imate kot odrasli izzive v učenju in delovanju, odločanju ali odnosih?

Z GIBANJEM GRADIMO OSNOVNE SPRETNOSTI ZA UČENJE

Brain Gym in Učenje z gibanjem nas spomnita, kako pomembno je gibanje za podporo ali spodbujanje učenja v povsem običajni situaciji ali ob posebnih izzivih. Razvoj čutil in gibanja sta temelja za učenje, saj je vsako učenje komunikacija: sprejemanje in dajanje. Ko sta gibanje in sprejemanje preko čutil razvita in usklajena, se vzpostavi naravna pripravljenost za učenje, zgrajena na trdnih temeljih, usklajena z našimi danostmi in usmerjena v uspehe na vseh podočjih.

 • učni in razvojni izzivi (učne težave)
 • komunikacija; jezik in govor
 • usklajenost telesa in gibanje
 • spretnosti branja in pisanja ter posebni izzivi: disleksija, dis…
 • napredovanje, doseganje novih ciljev
 • spremembe in sprejemanje novega
 • avtizem
 • senzorični izzivi
 • vedenje
 • inkluzija v večinske programe
 • zagodnji razvoj
 • priprava na šolo …

licencirana učiteljica

profesorica razrednega pouka in defektologije (specialni/rehabilitacijski pedagog) z diplomama Univerze v Ljubljani
učiteljica in svetovalka Brain gym, Brain Gym za otroke s posebnimi potrebami, Double Doodle Play, Optimalne organizacije možganov z licencami Edu-K Foundation/Breakthroughs Int.

učiteljica in svetovalka Movement Based Learning/Učenja z gibanjem z licenco MBL, Inc.

BRAIN GYM
UČENJE Z GIBANJEM
GRADNIKI GIBANJA
RHYTMIC MOVEMENT TRAINING INTERNATIONAL (RMTi)
MOVEMENT AND LEARNING
MNRI
...

ZABAVNO IN PRIJAZNO ... UČINKOVITO IN TRAJNO

diploma dveh ključnih smeri, ki se lepo dopolnjujeta, dodatna znanja ter 20-letne izkušnje dela v razredu in individualno so mi dale

CEL KUP IDEJ IN REŠITEV
IN POMEMBEN POGLED

na to, kaj je za učenje in srečo v razredu res pomembno, saj se zlahka sprehajam med zahtevami razlilčih starostnih in zahtevnostnih programov naših učnih načrtov.

In kjer ne najdemo ustaljene poti, si izmislimo novo:) Všeč mi je, da vsak lahko izbere svojo pot. Naše sodelovanje je lahko enkratno. Včasih se srečamo nekaj mesecev zapored ... včasih me spet poiščete čez par mesecev ali let, ko začutite, da potrebujete podporo ali korak naprej. Ponavadi vas name spomnijo otroci, ko začutijo potrebo in neobremenjeno rečejo
"Pokliči Mojco!"

NEKAJ PODROČIJ DELA:

Ste učitelj ali starš, ki bi si želeli dodatne opore ali nasveta. Vprašajte:)