Trgovina

20210716_160422

Dennisonova sta si želela prebuditi učence, starše in učitelje, da bi razumeli soodvisnost stabilizacije, premikanja ter usklajenih spretnosti rok in oči. Vse v povezavi z naravnim učenjem. Principi programa Brain Gym® so danes tako  široko sprejeti, da je ta v mnogo šolah po celem svetu (tudi v Sloveniji) standard. Priporočajo ga tudi svetovni mentorji na drugih področjih, ki želijo doseči učinkovit in zadovoljujoč življenjski stil ter občutek udobja pri učenju in življenju.

Učitelji, ki v svojo vsakodnevno razredno rutino vključujejo dejavnosti Brain Gym-a so ponovno odkrili tisti radostni zagon za poučevanje, ki jih je pripeljal v odločitev za ta poklic. Ker jim je ta priročnik z bogato vsebino stalen sopotnik pri praktični rabi sistema, se tako tudi imenuje: Priročnik za učitelje. Vsebian priročnika:

 • teoretična izhodišča,
 • natančno opisanih 26 vaj Brain gyma in njihove različice
 • možnost uporabe v različnih okoljih in oblikah, predlogi za igro in delo.

Priročnik ima spiralno vezavo, kar je res priročno za praktično uporabo.

Brain gym: Priročnik za učitelje je priporočen priročnik, ki ga kot gradivo za seminar prejmete na seminarju Brain gym 104: 26 vaj Brain gyma.

Zame je to 'biblija' za vse, ki uporabljao Brain gym, saj je vedno znova zakladnica osnovnih podatkov in bogatih mini podrobnosti. Čeprav natančno opisuje dejavnosti, učenje iz knjige ne priporočam, pač pa predlagam, sa se dejavnosti naučite na praktičnem seminarju na osnovni stopnji. Na seminarju Brain gym 104 je ta knjiga vključena v kotizacijo in služi kot priročnik.

knjiga

Brain gym: Priročnik za učitelje

Spiralna vezava, 136 strani

Stroški pošiljanja po Sloveniji znašajo 5 EUR, lahko pa knjigo prevzamete osebno.

 • Dennison in Dennison, Brain Gym: Priročnik za učitelje
  Dennison in Dennison, Brain Gym: Priročnik za učitelje 40 €

Lesena lena osmica spodbuja k samostojni igrivi pripravi na delo v osrednjem vidnem polju z aktivacijo obeh očes in prehodom čez sredinsko vidno črto, potrebnih za branje, pisanje …

Dvostranska lena osmica je namenjena mlajšim in tistim s posebnimi izzivi, ki potrebujejo še utrjevanje sledenja oči na vsaki strani posebej.

Ko leno osmico kombiniramo z aktivacijo spodnjega dela telesa ali jo vodimo z različnimi deli telesa, pomembno vplivamo tudi na spretnosti organizacije.

Lena osmica je le ena d 26 vaj iz sistema Brain gym, ki nam lahko nudi široko polje za igro, ki spodbuja učenje z razvojem temeljnih spretnosti in senzomotorične pripravljenosti.

Če je pisanje domače naloge dolgotrajna muka in je zapise težko narediti brez obrnjenih ali zamenjanih črk, nejasnih presledkov ali drugačne zmešnjave na papirju, jo vaš otrok za nekaj minut potrebuje pred vsako domačo nalogo.

igrača/pripomoček

Lesena lena osmica

Lesen pripomoček – Lena osmica – iz lahke vezane plošče, lakiran, naravnega izgleda, širine 46 cm z utorom na eni ali obeh straneh. Priloženi sta dve stekleni kroglici.

Stroški pošiljanja po Sloveniji znašajo 5 EUR, lahko pa naročeno prevzamete osebno.

 • Enostranska lesena osmica
  Enostranska lesena osmica 40 €

  Osmica ima utor v obliki ležeče osmice na eni strani

 • Dvostranska lesena osmica
  Dvostranska lesena osmica 65 €

  Osmica ima utor v obliki ležeče osmice na eni strani, na drugi (ko jo obrnemo naokrog) pa enega poleg drugega dva utora v obliki krogov. Lahko jo uporabljamo za trening prehoda sredine ali pa kot pripravo na to za utrjevanje vsake strani posebej, brez prehoda.

Trije barvni plakati Učenje z gibanjem, v velikosti A3, avtorice Cecilie Koester, ki te vodijo skozi teorijo in prakso Brain gym ain Gradnikov gibanja.Plakati pokrivajo posamezna področja:

 • Tri dimenzije gibanja
 • Tri dimenzije učenja
 • Gradniki gibanja

Na plakatih so pregledno zbrana vsa teoretična izhodišča, ki nas vodijo pri opazovanju gibanja in učenja v treh dimenzijah in nas usmerijo na izbiro vaj, ki spodbudijo učenje. Tretji plakat ponuja dejavnosti, ki jih lahko takoj uporabimo.

plakati

Učenje z gibanjem

Obstojni barvni plakati Učenje z gibanjem v velikosti A3.
Stroški pošiljanja po Sloveniji znašajo 5 EUR, lahko pa naročeno prevzamete osebno.
 
Pozor ob prijavi na seminar lahko komplet treh plakatov dobite ceneje.
 • Komplet 3 plakatov Učenje z gibanjem
  Komplet 3 plakatov Učenje z gibanjem 30 €

  - Tri dimenzije gibanja - Tri dimenzije učenja - Gradniki gibanja

 • Plakat Tri dimenzije gibanja
  Plakat Tri dimenzije gibanja 15 €
 • Plakat Tri dimenzije učenja
  Plakat Tri dimenzije učenja 15 €
 • Plakat Gradniki gibanja
  Plakat Gradniki gibanja 15 €