MOJCA VILFAN

LICENCIRANA učiteljica in svetovalka Brain Gym International in Movement Based Learning;
profESORICA razrednega pouka in defektologije, učiteljica svetnica

Učenje je moja strast. Soočanje z izzivi moja velika motivacija. Iskanje novih poti edini smisel. Veselim se vsake unikatnosti v učenju in življenju in res verjamem, da je učenje lahko vsakomur zabavno, da obstajajo nove poti, predvsem pa, da svoje telo in možgane lahko pripravimo, da se bodo pripravljeno učiti.

In zelo si želim, da bi to dosegli ne le odrasli, ampak vsi otroci. Res vsi, ne le tisti s posebnimi izzivi; da jih ne bi vkalupljali, pač pa okrepili in jim pomagali najti novih poti k uspehu.

Mojca Vilfan je živ dokaz, kako ti lahko Brain gym, ki postane tvoj način življenja in delovanja, spremeni vse za kar si vedno verjel, da so tvoje omejitve. Drugačen pogled in način soočanja z izzivi, ki so kot drobni kamenčki na poti sprememb in lahko vsakemu postopoma močno utrdijo pot k nazivu licencirana učiteljica & svetovalka Brain gym ali pa le ponujajo orodja za doživljenjsko samostojnost in zadovoljstvo v odkrivanju novega, rasti in učenju.

Ker nas je več takih, si želim, da se povezujemo v Brain gym Slovenija.

IMG_3173

Po končani srednji vzgojiteljski šoli sem se odločila za študij razrednega pouka in po enem letu dodala še študij defektologije in že takrat ugotovila, kako lepo se prepletata polji obeh smeri, pravzaprav vseh treh. Vse tri formalne izkušnje sem 20 let bogatila z otroki na različnih stopnjah (v glavnem predšolskimi in osnovnošolskimi) in v različnih programih (prilagojenih sposobnostim posameznikom) ter s stalnim izobraževanjem. Gibanje me je privlačilo od vedno, saj je bil to moj osebni način k večjemu osredotočanju, pozornosti, organiziranju in doseganju uspehov. Kmalu sem odkrila še drug pogled na gibanje: Brain gym, Movement Based Learning, ritmična gibanja, različni sistemi integracije refleksov in spodbud učenja … Ta s specifičnimi gibanji spodbuja učenje tako, da z usklajenim senzomotoričnim delovanjem odpiramo poti k uspehom na višjih miselnih nivojih. Ob formalnih izobraževanjih in pridobivanju licenc sem vse novo ves čas uporabljala v učnem in vzgojnem procesu slovenskega V-I sistema. Kakšno bogastvo! Ob opazovanju otrok, ki so bili deležni take spodbude in ob tem doživljali neverjetne napredke, sem se odločila, za novo pot. Pogum za to je okrepilo tudi srečanje s Cecilio Koester in dejstvo, da me je izbrala, da sem postala 3. učiteljica v Evropi in 9. na svetu, ki lahko uči njen program Brain Gym za otroke s posebnimi potrebami.

Zdaj v svoji praksi kot licencirana učiteljica & svetovalka Brain gym spodbujam otroke z izzivi na področju razvoja in učenja ter jih v individualnih obravnavah skupaj z njihovimi starši krepim za doseganje vsakdanjih uspehov v šoli in doma. Vse učitelje, vzgojitelje, starše in druge radovedneže poučujem na licenčnih in drugih seminarjih o tem, kako z gibanjem spodbujati učenje. Pogosto izvajam seminarje, predavanja, delavnice kar za cel kolektiv ali njihove starše. Z veseljem sem mentorica slovenskim in evropskim učiteljem ki se izobražujejo v sistemih MBL in Brain gym. Spodbujam druženje, strokovno podšoro in rast tudi v okviru nacionalnega društva Brain gym Slovenija.

Vse to samo zato, da bo spet veselje v šoli in doma ter posameznikova izjemnost ne bo ovira, pač pa darilo in pot, ki lahko vedno obogati njegovo učenje in življenje.