LICENCIRANJE

NAČRT s povezavami na aktualne izvedbe

Trenutno obstajajo tri možnosti licenciranja v slovenskem jeziku. Večino izvajam Mojca Vilfan, nekatere še v povezavi z mentorico Kay McCarroll. Enak sistem licenciranja velja v celotni fundaciji, a se zahteve lahko lokalno tudi razlikujejo. Za vsako licenco so kompetence drugačne. Pri vsaki se za podrobnosti obrnite na info@braingym.si.

Brain gym učitelj ali svetovalec z licenco Brain Gym International

Lahko profesionalno uporablja Brain Gym s postopki uravnoteženja kot svetovalec in/ali uči seminar Brain Gym 101.

Pogoji s povezavami

Prvi štirje seminarji si morajo slediti v zaporedju kot zgoraj, izbirne seminarje izbiramo glede na stopnji, ponovitev BG101 je običajno pred zaključnim seminarjem, ki je vedno zadnji.

Usmerjevalec gibanj Brain Gym z licenco Brain Gym International

Lahko uči seminar Brain gym 104 in krajše uvodne seminarje/delavnice do 6 ur kjer uči osnovne vaje iz sistema Brain Gym.

Pogoji s povezavami

Prva dva seminarja sta v poljubnem zaporedju, oba pa pred zaključnim seminarjem, ki je vedno zadnji.

Učitelj in svetovalec Gradnikov gibanja z licenco MBL

Lahko profesionalno uporablja MBL kot svetovalec in/ali uči seminar Gradniki gibanja.

Pogoji s povezavami

Prva dva seminarja sta v poljubnem zaporedju, oba pa pred zaključnim seminarjem, ki je vedno zadnji.