Strokovne reference Mojca Vilfan

(ČASOVNO RAZPOREJENA)

 • Edu-K: In Depth – Seven Dimensions of Inteligence (Isabel Compagn), 2020
 • RMTi Online Series Three: Deepening our Knowledge and Practice of RMTi (Moira Dempsey), 2020
 • RMTi Online Series Two: Moving Forward with RMTi (Moira Dempsey), 2020
 • RMTi Online Series One: Navigating COVID 19 (Moira Dempsey), 2020
 • Edu-K: Brain Gym for Children Who have Special Needs – Teacher Training (Cecilia Koester), 2019
 • RMTi One: Focus Organisation & Comprehension (Gaynor Ralls), 2019
 • RMTi Two: Emotions, Memory & Behaviour (Gaynor Ralls), 2019
 • Državna konferenca Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami: zanje, za njih, z njimi; aktivna udeležba (SOUS, DSRPS), 2019
 • FIT4KID mednarodna znanstvena konferenca (FIT International), 2019
 • Kaj lahko učitelj stori za zmanjšanje stresa otrok; aktivna udeležba (Izobraževalni zavod Znanje), 2018, 19
 • Inclusion and Accomodations for Learners with Autistic Spectrum Disorders, aktivna udeležba (Primera), 2019
 • Edu-K: In Depth Movement Based Learning (Cecilia Koester), 2019
 • International Conference Smart Child Plus, aktivna udeležba (ZGNL), 2019
 • Spodbujanje naravnega razvoja otroka: od samoregulacije do logičnega mišljenja (Tim Bleecker, Floortime), 2018
 • Edu-K: Brain Gym 104 Teacher Training, pridobitev licence (Edu-K International), 2018
 • International Edu-K Conference (Damme), 2018
 • Edu-K: Brain Dance (Jane Marie Thie), 2018
 • Edu-K: Dennison Whole Brain Learning Method (Paul Dennison), 2018
 • International conference Strategies for Inclusion; aktivna udeležba (ZGNL), 2018
 • Bal-A-Vis-X; nadaljevalni seminar (Bill Hubert), 2018
 • Bal-A-Vis-X (Bill Hubert), 2018
 • Edu-K: Brain gym for Children Who have Special Needs (Cecilia Koester), 2017, 2017, 2018, 2019
 • MBL: The Building Block Activities – Teacher Training, (Cecilia Koester) 2017
 • Edu-K: Methodes and Techniques of Edu-K – BG For Children who have Special Needs (Cecilia Koester), 2017
 • Kako omogočiti otroku z avtizmom dostop do kurikuluma (MIZŠ), 2017
 • Otrok z avtistično motnjo, 2. stopnja (ZGNL), 2017
 • Team Teach Certificate, course in the reductional risk, restraint and restriction (Doplihar in Petrič, 2017, 2019)
 • Autism 2 course (Paddock School London), 2016
 • Bal-A-Vis-X (Bil Hubert), 2016
 • Boomwhacker, gib in improvizacija (Slovensko društvo Carla Orffa), 2016
 • Otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami (Pediatrična klinika, ambulanta za avtizem), 2016
 • Orffov pomladni seminar (Slovensko društvo Carla Orffa), 2015
 • Orffov zimski seminar (Slovensko društvo Carla Orffa), 2015
 • MNRI: Upper Limbs Reflex Integration and Manual Skill Integration (Svetlana Masgutova), 2015
 • MNRI: Integracija refleksov pri otrocih s posebnimi potrebami (Pamela Curlee), 2014
 • Orffov jesenski seminar (Slovensko društvo Carla Orffa), 2014
 • Edu-K: Movement Re-Education (Kay Mc Carrol), 2013
 • Mednarodna konferenca Nevroznanost na horizontu (EDUvision), 2013
 • TEACCH (Paddock School), 2012
 • From Diagnosis to early Intervention in Children With Autism Spectrum Disorders (M. Lukšič), 2012
 • Organizacija in aktivna udeležba drugega kongresa Brain Gym Slovenija (Edu Via in Saturn), 2012
 • Edu-K: Optimal Brain Organisation – Teacher Practicum, pridobitev licence (Paul Dennison), 2012
 • Znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki (Tiny Signers), 2012
 • Edu-K: Optimal Brain Organisation (Paul Dennison), 2012
 • MNRI: Proprioceptive and Cognitive Integration (S. Masgutova), 2012
 • The Dominance Factor (Carla Hannaford), 2012
 • Organizacija in aktivna udeležba prvega kongresa Brain Gym Slovenija (Edu Via in Saturn), 2011
 • Edu-K: Creative Vision (Renate Wennekes), 2011
 • Edu-K: Optimal Brain Organisation (Niki Honore), 2011
 • Snoezeln, drugačen svet (AD Verheul), 2011
 • Oneness, Worldwide Congress and Edu-K Gathering (Kecskemet), 2011
 • Edu-K: In Depth The Physiological Basis of Educationa Kinesiology (Carla Hannaford), 2010
 • Slovenski znakovni jezik, 1. – 4. stopnja, ZGNL 2008-2010
 • Specifične učne težave pomnjenja in jezika: interdisciplinarni pristop (Carol Goldfus), 2009
 • MNRI: Integration of Dynamic and Postural Reflexes, (Pamela Curlee), 2009
 • Edu-K: Double Doodle Play – Teacher Training, pridobitev licence (Glenys Leadbetter), 2009
 • Edu-K: Double Doodle Play (Glenys Leadbetter), 2009
 • Od malčka do vseznalčka (CKSG Portorož), 2009
 • Evropski kongres CPLOL, aktivna udeležba, 2009
 • Metode in načini dela pri otrocih z znali avtizma (Švaglič), 2009
 • Metode in načini dela pri otrocih z znaki avtizma, 2009
 • Kongres fizioterapevtov Slovenije, aktivna udeležba (DFS), 2009
 • MNRI: Tactile Integration (Pamela Curlee), 2008
 • Metode in načini dela pri otrokih z znaki avtizma, 1. del (ZGNL), 2008
 • Vpliv gluhote in naglušnosti na izobraževanje (ZGNL), 2008
 • Strokovni posvet o celostni obravnavi otrok s spektroavtističnimi motnjami (MZ), 2009
 • Movement and Learning: The Primitive and Postural Reflexes for Practicioners (Brendon O’Hara), 2008
 • Edu-K: Brain gym teacher Praktikum, pridobitev licence (Pamela Curlee), 2007
 • Edu-K In Depth: Seven Dimensions Of Intelligence (Pamela Curlee), 2007
 • Edu-K: The Touch for Health (Viviane Fingerhuit), 2006
 • Druga mednarodna konferenca o SUT – spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč, aktivna udeležba (Bravo), 2006
 • Edu-K: Brain Gym 101 (Majda Končar), 2006
 • Edu-K: Optimal Brain Organisation (Niki Honore), 2005
 • Funkcionalno učenje s temelji družinskega pristopa (F. Dolničar, Šoemen), 2005
 • Edu-K: Visioncircles (Gill Brooksmith), 2004
 • Vedenjsko kognitivna metoda obravnave učencev z bralnimi težavami (Nada Anić), 2004
 • Spreminjanje motečih oblik vedenja (Branka Jurišič), 2003
 • Edu-K: Brain Gym 101 (Viviane Fingerhuit), 2003
 • Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja (MŠZŠ), 2002
 • Program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev za poučevanje v prvem razredu osnovne šole (Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta), 1999
 • Diploma na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Defektologija DP-FIBO (Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta), 2002
 • Diploma na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Razredni pouk (Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta), 2000
 • S splošno maturo zaključen program predšolska vzgoja (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana), 1995

(ČASOVNO RAZPOREJENI)

 • Prvi strokovni posvet zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu Slovenija – strokovno združenje, 2020
 • Smart Child Plus (Erasmus Plus), 2018-2019
 • Inkluzivni oddelki otrok z AM v OŠ (MŠ), 2017-2019
 • Strategies for Inclusion (Erasmus Plus, KA2), 2018
 • Special Skills (Erasmus Plus), 2017-19
 • Mobility for School Education Staff (Erasmus Plus), 2017-2019
 • Through Democracy to Literacy (Vrtec Tržič), 2017
 • U Konc Sveta so pravljice doma (OŠ in vrtec Bohinj), 2016-18
 • Delo z učenci z vedenjskimi težavami (ZGNL), 2016
 • Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju (ZRSŠ), 2015
 • Priprava gradiv za delo z otroci z MAS s prilagojenim programom NIS (ZRSŠ), 2013/14
 • Navodila za delo z otroci z MAS (ZRSŠ), 2013/14
 • Prehajanje med programi (ZRSŠ), 2010-13
 • Teden vseživljenjskega učenja (Andragoški center RS), 2010 – …
 • Otroci z motnjo avtističnega spektra v vrtcu in šoli (ZGNL), 2010-13
 • Predstavitev motenj oz. primanjkljajev in prilagojenih načinov vrednotenja učencev s posebnimi potrebami (RIC), 2009
 • Mreže učečih se šol/vrtcev: Strategije za preprečevanje nasilja (Šola za ravnatelje), 2009/10
 • Pomočnik glavnega ocenjevalca NPZ za otroke s PP (RIC), 2009-12
 • Strategije dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami (MRSŠ), 2008-09
 • Razvojno delo s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (MŠŠ), 2005
 • Realizacija pedagoške prakse in nastopov študentov Pedagoške fakultete študijskega programa SRP (2004-2019)
 • Vodja študijskih skupin in aktivov (2004-2019)